Ocjene transparentnosti finansiranja politickih partija

U ovim tabelama je prikazana transparentnost finansiranja političkih partija i izbornih kampanja. Metodologiju koja je korištena za ocjenu transparentnosti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja možete pogledati ovdje.

Demokratska partija socijalista

Demokrate Crne Gore

GP Ura

Nova srpska demokratija

Socijaldemokratska partija Crne Gore – SDP

Socijalistička narodna partija

Demokratska narodna partija

Bošnjačka stranka

DEMOS

Hrvatska građanska inicijativa – HGI

FORCA

Liberalna partija

Albanska alternativa

Pokret za promjene – PZP

Socijaldemokrate – SD

Ujedinjena Crna Gora

Prava Crna Gora

Radnička partija

Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore

Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore

Srpska radikalna stranka

 

Jugoslovenska komunistička partija