Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) je u predizbornom periodu značajno uvećalo izdatke za izgradnju lokalne infrastrukture i građevinske objekte, odnosno na onim budžetskim pozicijama koje su ranije često korišćene za ostvarivanje političkog uticaja i prednosti na terenu, pokazuje zvanična dokumentacija koju su analizirali Istraživački centar MANS-a i list Dan.

Na čelu Ministarstva održivog razvoja i turizma je nekadašnji politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović.

Prema podacima koje je Gvozdenovićevo Ministarstvo objavilo u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, značajno budžetsko povećanje se može primijetiti u julu i avgustu i to na pozicijama 4412 (izdaci za lokalnu infrastrukturu) i 4413 (izdaci za građevinske objekte). Za ove namjene je u periodu od 12. jula, kada su raspisani parlamentarni izbori i zvanično počela izborna kampanja, pa do kraja avgusta potrošeno nepunih 2,3 miliona eura.

Istovremeno, odvojeni podaci Ministarstva finansija iz SAP sistema, posmatrano po mjesecima, pokazuju da je budžet MORT-a za pomenute dvije pozicije iznosio u aprilu oko 586 hiljada eura. U maju, to je bilo oko 570 hiljada eura, a u junu blizu 730 hiljada eura. Do 12. jula, Gvozdenovićev resor je za izdatke za lokalnu infrastrukturu i za građevinske objekte opredijelilo 737 hiljada eura. Nakon 12. jula i raspisivanja izbora, rashodi se uvećavaju na milionske iznose, pa su do kraja jula isplaćene 602 hiljade eura, a u avgustu čak 1,6 miliona eura.

Iz ovih podataka jasno proizilazi da je Ministarstvo za samo mjesec i po predizbornog perioda potrošilo gotovo isto koliko za tri i po mjeseca, prije nego što je crnogorski predsjednik raspisao parlamentarne izbore, odnosno u izbornom periodu je zabilježeno višestruko uvećanje.

Pod nadležnošću MORT-a je Direkcija za javne radove, koja se uglavnom pojavljuje kao naručilac javnih nabavki za radove na lokalnoj infrastrukturi i građevinskim objektima.

Prema javno dostupnim podacima, neki od ugovorenih poslova koji Direkcija realizuje u tekućem periodu ili tek počinje da realizuje su rekonstrukcije saobraćajnica na Žabljaku i Šavniku, put u Rožajama, šetalište pored rijeke Tare u Mojkovcu, rekonstrukcija gradske saobraćajnice u Andrijevici, u kojoj će paralelno sa državnim biti održani i lokalni izbori.

Istraživački centar MANS-a ranije je više puta ukazao da su infrastrukturni radovi jedan od najčešćih mehanizama koji se u izbornim periodima koriste za ostvarivanje političke promocije na terenu i uticaja na izbornu volju birača, što je naročito izraženo na sjeveru države, kao veoma nerazvijenom području.

Brojne zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe dokumentovane su kroz aferu „Snimak“, koju je pokrenuo list Dan.

Tabela pokazuje uvećanje budžetskih isplata Ministarstva održivog razvoja i turizma u predizbornom periodu
Tabela pokazuje uvećanje budžetskih isplata Ministarstva održivog razvoja i turizma u predizbornom periodu

U izbornoj godini projektovali više za lokalnu infrastrukturu

Indikativno je da su u izbornoj 2016. godini kapitalnim budžetom Direkcije za javne radove rashodi za modernizaciju lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica uvećani za blizu 300 hiljada eura u odnosu na realizovani budžet 2015. godine, u kojoj nije bilo izbora.

Modernizacije lokalnih puteva ove godine planirane su u opštinama Gusinje, Andrijevica, Plav, Rožaje, Mojkovac, Šavnik, Danilovgrad i Plužine, kao i Prestonici Cetinje.

Direkcija, koju vodi dugogodišnji direktor Pošte Milan Martinović, značajne sume u izbornoj godini planirala je za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u Pljevljima, Žabljaku i Plavu, ali i sanaciju odlagališta komunalnog otpada u Beranselu, te izgradnju vodovoda u Rožajama.

Pišu:
Marko Vešović
Ines Mrdović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.