Tag: Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Rasla potrošnja budžeta uoči parlamentarnih izbora, MUP tri puta povećao isplate ugovora o djelu

Rasla potrošnja budžeta uoči parlamentarnih izbora, MUP tri puta povećao isplate ugovora o djelu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za prihoda i carina, Fond PIO, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, te Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, neke su od državnih institucija koje su tokom mjeseca juna u kojem su održani vanredni parlamentarni izbori, trošile više od plana, odnosno probile mjesečni limit potrošnje definisan Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Mjesečni plan potrošnje državnog…

Više institucija probilo limite potrošnje u susret parlamentarnim izborima, u maju rasle isplate i za ugovore o djelu

Više institucija probilo limite potrošnje u susret parlamentarnim izborima, u maju rasle isplate i za ugovore o djelu

Ministarstva nauke, javne uprave, zdravlja, ekonomskog razvoja i odbrane, te Služba Predsjednika Crne Gore i Zavod za zapošljavanje, neke su od državnih institucija koje su tokom mjeseca maja, u susret parlamentarnim izborima, trošile više od plana, odnosno probile mjesečni limit potrošnje definisan Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Mjesečni plan potrošnje državnog budžeta utvrđuje Ministarstvo finansija na početku…

Za dva mjeseca izborne kampanje, 160 isplata iz trezora proglašeno tajnim

Za dva mjeseca izborne kampanje, 160 isplata iz trezora proglašeno tajnim

  Za dva mjeseca izborne kampanje, 160 isplata iz trezora proglašeno tajnim Samo u martu i aprilu ove godine, Vlada Crne Gore je čak 160 pojedinačnih transakcija proglasila tajnom, čime je nastavljena praksa da se u toku izbornih kampanja skrivaju podaci o potrošnji državnog budžeta i otvara prostor za zloupotrebe.    Praksu skrivanja budžetskih transakcija je ranije uvela Vlada Duška…

Gvozdenović pred izbore pomagao turizam

Gvozdenović pred izbore pomagao turizam

Komisija za kontrolu državne pomoći je u finišu izborne kampanje proteklih parlamentarnih izbora ekspresno odobrila subvencije za kredite u turizmu i ugostiteljstvu, koji se realizuju posredstvom Investiciono razvojnog fonda (IRF), pokazuje dokumentacija koja je u posjedu Istraživačkog centra MANS-a i lista „Vijesti“. Komisija je desetak dana prije održavanja parlamentarnih izbora, odnosno 7. oktobra ove godine, odobrila subvencioniranje kamatne stope na…

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

U izbornom periodu zaključeno je najmanje 1.546 ugovora na neodređeno, određeno, o privremenim poslovima i o obavljanju pripravničkog staža u 17 najvećih opština u Crnoj Gori. Od tog broja sklopljenih ugovora, čak 275 nije prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokazuje dokumentacija koju su analizirali Mreža za afirmaciju nevladinog sektora…

Tokom kampanje troše dvaput više

Tokom kampanje troše dvaput više

Preko 3,2 miliona eura potrošio je Glavni grad Podgorica u tri predizborna mjeseca na revitalizaciju i izgradnju lokalne infrastrukture, dok je gradonačelnik Slavoljub Stijepović u dva navrata preusmjerio ukupno 350 hiiljada eura za radove u Tuzima, što implicira da je ta Gradska opština (GO), u kojoj većinski živi albansko stanovništvo, u izbornom periodu bila veoma značajna za vladajuću Demokratsku partiju…

Partije odmah da objave izvore finansiranja kampanja

Partije odmah da objave izvore finansiranja kampanja

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu inforamcijama, MANS je od svih političkih partija, parlamentatnih i vanparlamentarnih, zastražio izvode sa svih bankarskih računa koje posjeduju, za period januar-jun 2016. godine, dakle prije zvaničnog raspisivanja parlamentarnih izbora. Kada su u pitanju parlamentarne partije, izvode za ovaj period su dostavile DNP (DF), HGI, Pozitivna i Albanska alternativa. Sve ostale partije, uključujući i one partije…

Pred izbore opštinama 2,3 miliona

Pred izbore opštinama 2,3 miliona

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) je u predizbornom periodu značajno uvećalo izdatke za izgradnju lokalne infrastrukture i građevinske objekte, odnosno na onim budžetskim pozicijama koje su ranije često korišćene za ostvarivanje političkog uticaja i prednosti na terenu, pokazuje zvanična dokumentacija koju su analizirali Istraživački centar MANS-a i list Dan. Na čelu Ministarstva održivog razvoja i turizma je nekadašnji politički…

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju cjelovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tako na primjer, skoro 70 institucija čiji smo rad pratili u toku sedmice koja je za nama, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po…