Od početka ove godine Uprava pomorske sigurnosti Bar je potrošila preko 20 hiljada eura na plaćanje zaposlenih po ugovoru o djelu što je podatak koji je ta državna institucija pokušala da sakrije, pokazuje dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a. Po tom osnovu, samo u junu mjesecu ove godine isplaćeno je 6.000 eura.

MANS je krajem prošlog mjeseca od Uprave pomorske sigurnosti Bar zatražio informaciju o potrošnji budžeta koji se odnosi na isplate po osnovu ugovora od djelu za period od početka godine do 20. jula. Zahtjevom je tražena kompletna dokumentacija na osnovu koje su vršene pomenute isplate, uključujući naloge za isplatu i ugovore.

U odgovoru koji smo dobili od Uprave navodi se da u tom periodu nisu imali isplata sa te budžetske stavke.

–       „U periodu od 01.01.2020 do 20.07.2020.godine nije bilo izdataka na teret budzetske pozicije 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu”navodi se u dopisu koji je dostavljen MANS-u.

Međutim dokumentacija do koje došao MANS pokazuje da je upravo u pomenutom periodu Uprava potrošila preko 20 hiljada eura sa budžetske stavke „ugovori o djelu“. Na taj način su realizovane čak 72 transakcije, u identičnim iznosima od po 300 eura.

Od ukupnog iznosa, Uprava je samo u junu, nakon rapisivanja ovogodišnjih parlamentarnih izbora, na isplate ugovora o djelu potrošila 6000 eura i to kroz dvadeset pojedinačnih transakcija.

Angažovanje radnika po ugovoru u djelu je prepoznato kao jedan od mehanizama pritisaka na birače u predizbornom periodu, posebno nakon što su u javnost dospjeli snimci sa glavnog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) na kojima se upravo ovakav način zapošljavanja prepoznaje kao prostor za vršenje uticaja na zaposlene u javnom sektoru.

“Ako zaposlimo svog čovjeka smanjili smo njima a povećali nama. Hajde da pomognemo čovjeku da se zaposli i imaćemo efekat četiri glasa za DPS”, rekao je Zoran Jelić, visoki funkcioner DPS-a i tadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje.

Nije jasno zbog čega su iz Uprave odlučili da sakriju ova plaćanja, naročito ona koja se tiču isplata u predizbornom periodu, pa tako nije poznato ni na kojim poslovima su angažovana lica koja su mjesečno plaćana u iznosu od po 300 eura.

Da ova institucija ima problema sa angažovanjem zaposlenih po ugovoru o djelu govori i jedan od posljednih izvještaja Državne revizorske institucije u kome se kritikuju upravo isplate po osnovu ugovora o djelu i nalaže Upravi da zapošljavanje radnika uskladi sa Zakonom o radu.

Na čelu Uprave pomorske sigurnosti Bar nalazi se Safet Kočan koji je na funkciju direktora  izabaran prije tri godine i član je barskog odbora Bošnjačke stranke.

Istraživački centar MANS-a