Uprava za bezbjednost hrane – analiza troškova

U toku predizbornog perioda, Uprava za bezbjednost hrane je potrošila skoro 40 hiljada manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Budžet Uprave, predviđen za 2020.godinu poslije rebalansa iznosi 4,3 miliona[1]Prvobitni budžet, prije rebalansa je bio 4,448,961.81. Veći je od budžeta iz prethodne godine za 24%, odnosno 834 hiljade.

Za sedam mjeseci, u periodu februar-avgust, potrošeno je 1,4 miliona, odnosno 32% ukupnog budžeta. To je za 288 hiljada više od potrošnje u istom periodu prethodne godine.

U predizbornom periodu potrošeno je 466 hiljada, odnosno 7% manje nego u uporednom periodu.

Iako je potrošnja u ovom periodu, u ukupnom iznosu manja, za ostale usluge, u toku predizborne kampanje, izdvojeno je skoro 50 hiljada, odnosno četiri puta više sredstava u odnosu na isti period prethodne godine[2]U 2020.godini, isplaćeno je 49,922.75, u 2019.godini 11,726.75. Najviše sredstava isplaćeno je Biotehničkom fakultetu, 17 hiljada, odnosno Institutu za javno zdravlje, skoro 12 hiljada.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]