Izbori 2020

Konferencija: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja

Konferencija: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja

Danas je održana Konferencija – Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja koju je organizovao NVO MANS uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade u Podgorici, te Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). U prisustvu brojnih međunarodnih diplomata,  eksperata i predstavnika političkih partija iz Crne Gore, Izvršna direktorica NVO MANS Vanja Ćalović Marković predstavila je publikaciju Sprovođenje…