Državno tužilaštvo Crne Gore – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Tužilaštvo  je potrošilo 5,2 miliona eura ili oko 55% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 2 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Tužilaštvo  je:

–  Za program “Tužilaštva“ potrošilo 130 hiljada eura više nego prethodne godine. Najveće povećanje odnosi se na konto “otplata po osnovu sudskih rjesenja“.

–  Za program “Administracija“ potrošilo 0,64 miliona eura. Potrošnja je bila gotovo jednaka kao u istom intervalu prethodne godine.

–  Za program “Tužilački savjet“ potrošilo 0,12 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 2 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Tužilaštva za ovu godinu bio je 9,63 miliona eura, pola miliona veći nego prošlogodišnji. Budžet za ovu godinu je rebalansom smanjen na 9,45 miliona.

Za sedam mjeseci ove godine, Tužilaštvo je potrošilo oko 5,2 miliona eura ili oko 55% planiranog budžeta. Ukupna potrošnja je bila blago uvećana u odnosu na prošlu godinu.

U tom periodu najviše novca isplaćeno je za zarade – 2,37 miliona, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje – 0,72 miliona, izdatke  po osnovu sudskih postupaka– 0,5 miliona, doprinose za zdravstveno osiguranje – 0,38 miliona i poreze na zarade – 0,32 miliona eura. Nije bilo povećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu na isti period prošle godine.

Ostali veći troškovi odnose se na konta “ otplata po osnovu sudskih rjesenja“ – 0,22 miliona, “ostale naknade“- 0,15 miliona (sa kojeg je, za vrijeme izborne, bilo uvećane potrošnje od 60 hiljada eura) “advokatske usluge“ – 0,14 miliona eura.

Potrošnja programa “Tužilaštva“

U toku izborne kampanje Tužilaštvo je potrošilo 1,25 miliona eura  ili oko 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Tužilaštvo je potrošilo oko 3,23 miliona eura ili 55% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Skoro 40%  tog iznosa, potrošeno je za vrijeme predizborne kampanje.

U tom intervalu najviše novca isplaćeno je za zarade – 1,3 miliona i izdaci po osnovu sudskih postupaka – 0,49 miliona eura. Sa konta “doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“  potrošeno je 0,4 miliona eura. Tokom godine, potrošnja sa ovih konta bila je ujednačena. Nije bilo povećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Od kraja juna do kraja avgusta, Tužilaštvo je za ovaj program potrošilo 130 hiljada eura više nego prethodne godine. Najveće povećanje odnosi se na konto “otplata po osnovu sudskih rjesenja“, sa kog je za vrijeme predizborne kampanje potrošeno 120 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine potrošeno 75 hiljada eura manje.

Potrošnja programa “Administracija“

U toku izborne kampanje Tužilaštvo je potrošilo 0,64 miliona eura  približno jednako kao u istom periodu prošle godine.

Za sedam mjeseci ove godine, Tužilaštvo je sa ovog budžetskog programa potrošilo 1,68 miliona eura ili preko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Potrošnja je bila gotovo jednaka kao u istom intervalu prethodne godine.

Od februara do avgusta najviše novca isplaćeno je za zarade –  skoro milion eura, od čega 0,43 miliona eura za vrijeme predizborne kampanje.

Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje.

Potrošnja programa “Tužilački savjet“

U toku izborne kampanje Tužilaštvo je potrošilo 0,12 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Tužilaštvo je potrošilo 0,28 miliona eura ili skoro 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “ Ostale naknade“ – skoro 0,11 miliona.

Od februara do avgusta i za vrijeme predizborne kompanje, potrošnja je bila blago uvećana.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).