Agencija za nacionalnu bezbjednost – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, ANB je potrošio oko 3,5 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko oko 1,21 milion eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 1,21 milion eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Agencije za nacionalnu bezbjednost za ovu godinu bio je 8,7 miliona eura, ali je rebalansom smanjen na 8,3 miliona.

Za period od februara do avgusta ove godine, ANB je potrošio oko 3,5 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Najviše novca je isplaćeno sa konta “zarade  za redovan rad“ – 1,5 miliona eura.  Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za penzijsko I Invalidsko osiguranje – 0,74 miliona, zdravstveno osiguranje – 0,25 miliona  I poreze na zarade – 0,20 miliona eura. Potrošnja sa ovog konta je bila ujednačena tokom cijele godine, i nije bilo povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 1,2 miliona eura. Najveći dio novca izdvojen je sa budžetskog programa “Nacionalna bezbjednost“ i to milion eura. Nije bilo uvećane potrošnje u predizbornom periodu.

Potrošnja programa “ Nacionalna bezbjednost“

U toku izborne kampanje ANB je potrošio oko milion eura  ili oko 15% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, ANB je potrošio oko 3,1 milion eura ili oko 40% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Trećina tog iznosa, potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Prošlogodišnji budžet je bio približno jednak budžetu ove godine, a  za sedam mjeseci nije bilo uvećane potrošnje.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je oko milion eura.

Najviše novca potrošeno je za zarade, oko 0,6 miliona eura, za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje potrošeno je 0,2 miliona, a za doprinose za zdravstveno osiguranje 65 hiljada eura. Nije bilo povećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu. 

Potrošnja programa “ Administracija“

U toku izborne kampanje ANB je potrošila 0,1 milion eura za ovaj program.

Budžet ove godine je bio približno jednak prošlogodošnjem budžetu, a  za sedam mjeseci nije bilo uvećane potrošnje. Od februara do avgusta, ANB je potrošio oko 340 hiljada eura ili oko 40% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Oko 120 hiljada eura potrošeno je u predizbornom periodu. Više od pola tog novca potrošeno je za zarade.

Nije bilo povećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).