Ministarstva odbrane – analiza troškova

U toku izborne kampanje Ministarstvo odbrane potrošilo je 16,2 miliona eura  ili oko 35% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu. U odnosu na isti period prošle godine potrošnja je uvećana za skoro 90%. 

U toku izborne kampanje…

–  Ministarstvo odbrane potrošilo je 16,2 miliona eura ili oko 35% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu. U odnosu na isti period prošle godine, potrošnja je uvećana za skoro dva puta.

–  sa budžetskog programa “Vojska“ Ministarstvo je potrošilo preko 100 hiljada eura na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, čak 10 puta više u odnosu na prošlu godinu.

–  Ministarstvo odbrane je za administraciju potrošilo 1,3 miliona, ili 20% planiranog budžeta.

–  potrošnja programa “Međunarodna saradnja“ iznosila je 560 hiljada eura, tj. 17% planiranog budžeta. Na “ostale naknade“ u ovom periodu potrošeno je 210 hiljada eura.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Ministarstvo odbrane potrošilo je 16,2 miliona eura  ili oko 35 % ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu. Takođe potrošnja je uvećana u odnosu na isti period prošle godine za 70%.

Planirani budžet Uprave za 2020. godinu bio je 50,5 miliona eura, skoro 2 miliona veći nego 2019. godine. Rebalansom, taj budžet je smanjen za 10%, na 45,4 miliona.

U periodu od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo odbrane je potrošilo 33,3 miliona, tj. preko 73 % planiranog budžeta. Takođe, Ministarstvo je uvećalo potrošnju u odnosu na isti period prošle godine za skoro 40%.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, Ministarstvo je potrošilo 16,2 miliona eura, od čega skoro 14 miliona sa budžetskog programa “Vojska”.

U predizbornim mjesecima, potrošnja je uvećana za skoro 90 %, u odnosu na isti period prošle godine.

Potrošnja programa “Vojska“

U toku izborne kampanje, Uprava je za ovaj program potrošila skoro 14 miliona eura, tj. 40% planiranog budžeta. Ministarstvo je potrošilo oko 160 hiljada eura na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Planirani budžet za ovaj program u 2020. godini, smanjen je u poređenju sa 2019. godinom. Uprava je za sedam mjeseci ove godine potrošila preko 77% planiranog budžeta.  

Od februara do kraja avgusta Uprava je potrošila 27,3 miliona eura za ovaj program, tj. 9 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Više od pola ukupne potrošnje, odnosi se na predizborni period, gdje je potrošeno oko 14 miliona eura.

Ukoliko tu potrošnju poredimo sa istim periodom prethodne godine, primijetićemo da je uvećana za više od dva puta. 

U predizbornom periodu Ministarstvo je potrošilo preko 160 hiljada eura na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, čak 16 puta više u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “Administracija“

U toku predizborne kampanje, Ministarstvo odbrane je za ovaj program potrošilo oko 1,6 miliona, ili 25% planiranog budžeta. Potrošeno je oko 140 hiljada više u odnosu na isti period prošle godine.

Planirani budžet za ovu godinu smanjen je za 15% u odnosu na prethodnu, ali je potrošnja u periodu od februara do avgusta bila približno jednaka. U ovom periodu Ministarstvo odbrane je potrošilo 3,7 miliona eura, tj. 60% planiranog budžeta.

Od ukupne potrošnje ove godine, 40% je potrošeno od kraja juna do kraja avgusta.

Potrošnja programa “Međunarodna saradnja“

U toku predizborne kampanje potrošnja ovog programa Ministarstva odbrane iznosila je 560 hiljada eura, tj. 17% planiranog budžeta.

Planirani budžet za 2020. godinu umanjen je za 17%. U prvih sedam mjeseci Ministarstvo odbrane je sa budžetskog programa “Međunarodna saradnja“ potrošila oko 2 miliona eura ili 60% planiranog budžeta.

U tom periodu, najviše novca potrošeno je na “ostale naknade“. Potrošeno je 632 hiljade eura, od čega je oko 45% isplaćeno u toku predizborne kampanje.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).