Ministarstvo javne uprave – analiza troškova

Za sedam mjeseci, Ministarstvo javne uprave je potrošilo oko 4 miliona eura ili oko 44% ukupnog budžeta za ovu godinu. Većinu ovogodišnjeg budžeta, preko 2,7 miliona, Ministarstvo je potrošilo u predizbornom periodu.

Iako ukupna potrošnja u periodu februar-avgust odgovara ukupnim izdacima u istom periodu prošle godine, u predizbornom periodu je primijećena tri puta veća potrošnja, nego u uporednom periodu.

U toku izborne kampanje

za program „Reforma javne uprave“, potrošeno je 45 puta više novca nego u istom periodu prošle godine zbog kupovine računarske opreme;

za program “Informaciono društvo” isplaćeno je tri puta više nego u istom intervalu prošle godine zbog povećanih troškova održavanja software-a.

Ukupna potrošnja – Ministarstvo javne uprave

U toku predizborne kampanje ovo Ministarstvo je imalo tri puta veću potrošnju nego u istom periodu prošle godine.

Predviđeni budžet za Ministarstvo javne uprave za 2020 godinu je bio oko 10 miliona eura, ali je rebalansom smanjen na 9 miliona[1]Predviđeni budžet je bio 10,142,988.14 eura, a rebalansom je smanjen na 9,201,288.31 eura..

U predizbornom periodu, potrošeno je 2,7 miliona ili skoro 30% budžeta i tri puta više nego u istom periodu prošle godine, a oko 26% više nego u uporednom periodu 2018.

U toku izborne kampanje, najviše sredstava, preko 1,7 miliona, uplaćeno je CT Computers (Trade COM), na ime održavanja softvera i preko 380 hiljada na ime kupovine kompjuterske opreme, kompaniji NISS DOO.

Potrošnja programa „Reforma javne uprave“

Potrošnja ovog pograma u predizbornom periodu je bila 45 puta veća nego u istom periodu prošle godine.

Predviđeni budžet ovog programa je oko 2,4miliona, 24% više nego prošle godine. Potrošnja u predizbornom periodu je bila 45 puta veća nego u istom periodu prošle godine, dok je ukupna potrošnja od februara do kraja avgusta bila devet puta veća nego u uporednom periodu.

U toku predizborne kampanje, Ministarstvo javne uprave je za ovaj program potrošilo preko 400 hiljada, što predstavlja 17% predviđenog budžeta i 90% ukupne potrošnje ovog programa u ovoj godini.

Najveći dio ukupne potrošnje u predizbornom periodu, skoro 95% čini uplata dobavljaču NISS DOO, na ime kupovine računara.

Potrošnja programa „Informaciono društvo“

U toku predizborne kampanje je potrošeno tri puta više novca nego u uporednom periodu uglavnom zbog troškova održavanja softvera.

Za ovaj program, budžetom je predviđeno oko 5,3 miliona eura ili oko 600 hiljada eura više nego prošle godine.

Dok ukupna potrošnja ovog programa u sedmomjesečnom periodu odgovara potrošnji u istom periodu prošle godine, u toku predizborne kampanje je potrošeno tri puta više novca nego u uporednom periodu.

Oko 80% troškova se odnosi na četiri uplate firmi CT Computers (TRADE COM), iz juna[2]Transakcije od 22. i 24. juna 2020. godine ukupne vrijednosti 1,768,925,24 eura., na ime održavanja softvera, vrijedne skoro 1,8 miliona[3]Istoj firmi je u aprilu prošle godine uplaćeno oko 1,5 miliona, a tokom avgusta 2018 oko 1,3 miliona.

Potrošnja programa „Administracija“

U toku predizbornog perioda troškovi ovog programa su bili manji nego u istom periodu prošle godine.

Za program “Administracija”, budžetom je predviđeno skoro 1,5 milion eura, oko 100 hiljada više nego prošle godine.

Ukupno je potrošeno 36% sredstava predviđenih budžetom, od čega samo oko 6% u predizbornom periodu. Ukupna potrošnja za sedam mjeseci je nešto manja u odnosu na isti period prošle godine, dok je u predizbornom periodu ona za 2,5 puta manja nego u uporednom periodu prošle godine.

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]