Ministarstvo pravde – Analiza troškova

Za sedam mjeseci , od februara do avgusta 2020.godine, Ministarstvo pravde je potrošilo 843 hiljade ili 36% planiranog budžeta.

U predizbornom periodu, Ministarstvo je potrošilo 308 hiljada ili 13% ukupnog planiranog budžeta za 2020.godinu.

U toku izborne kampanje…

– za „Konsultantske usluge“ u okviru programa „Administracija“je izdvojeno oko 15 hiljada više nego u uporednom periodu

–  za „Ostale naknade“ u istom programu, 42 hiljade ili 38% više u odnosu na prethodnu godinu

–  za „Telekomunikacionu opremu“ , 11 hiljada više nego za cijelu 2019.godinu.

Ministarstvo pravde – Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje, Ministarstvo pravde je potrošilo 308 hiljada, skoro 490 hiljada manje u odnosu na prethodnu godinu.

Predviđeni budžet Ministarstva za 2020. godinu je 2,3 miliona, 30% manje u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja za sedam mjeseci  izborne godine manja je u odnosu na prošlu za 37% i iznosi 843 hiljade.

Potrošnja u predizbornom periodu umanjena je za 61% u odnosu na uporednu godinu.

Najviše se ističu povećanja potrošnje za konsultantske usluge, ostale naknade i telekomunikacionu opremu.

Potrošnja programa „Administracija“

U toku izborne kampanje, za program „Administracija“, potrošeno je oko 18 hiljada više u odnosu na prethodnu godinu.

Predviđeni budžet za izbornu godinu je oko 2 miliona, 9% veći u odnosu na prošlu godinu.

Za prvih sedam mjeseci, potrošeno je ukupno 843 hiljade, oko 6 hiljada više nego u uporednom periodu.

U predizbornom periodu, potrošeno je nešto više od 308 hiljada, što predstavlja povećanje od 6%.

Za konsultantske usluge  za prvih sedam mjeseci ukupno je izdvojeno oko 22 hiljade više nego za cijelu 2019.godinu[1]Za konsultantske usluge u 2019 godini, izdvojeno je ukupno 19,702.68, a samo u prvih sedam mjeseci 2020 god. 42,254.92, od čega samo u predizbornom periodu oko 15 hiljada više[2]U periodu 20.06 – 30.08 2019 nije bilo potrošnje za konsultantske usluge.

Najviše sredstava, oko 19 hiljada isplaćeno je firmi Project Consulting DOO a  nešto više od 18 hiljada firmi Arhiv DOO.

Za telekomunikacionu opremu, tokom juna i jula, potrošeno je oko 45 hiljada, 33% više nego u cijeloj prethodnoj godini. Većina sredstava, oko 44,5 hiljada uplaćena je Crnogorskom Telekomu[3]30.07.2020, Crnogorski Telekom 44,531.21.

Iako je za sedam mjeseci utrošeno manje u odnosu na uporednu godinu, na ime “ostalih naknada”, u predizbornom periodu isplaćeno je oko 42 hiljade, što predstavlja porast od 38%[4]U periodu jun-avg,2019 god isplaćeno 30,640.73, u istom periodu 2020 god. 42,315.66.

Potrošnja programa “ Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuda“

U toku izborne kampanje, nije bilo troškova za ovaj program. Budžet je umanjen za oko 1,1 milion u odnosu na prethodnu godinu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]