Ministarstvo održivog razvoja i turizma – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je potrošilo oko 4,45 miliona eura ili oko 50% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 1,83 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Ministarstvo je…

–  Ministarstvo je potrošilo 8 miliona eura ili skoro 40% planiranog budžeta planiranog za program “Turistička djelatnost“

–  Ministarstvo je potrošilo 0,44 miliona eura ili 20% planiranog budžeta planiranog za program “Životna sredina i komunalni razvoj“, i imalo uvećanu potrošnju sa konta “transferi JP“.

–  Za “Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj“ Ministarstvo je potrošilo 0,37 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program, a nije bilo povećanja potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 1,83 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za ovu godinu bio je 10,34 miliona eura, oko 1,5 miliona veći nego prethodne. Rebalansom, budžet za ovu godinu je smanjen za oko milion eura na 9,27 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo je potrošilo oko 4,45 miliona eura ili skoro 50% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu. Najviše novca je isplaćeno kompaniji “Doo Skijališta Crne Gore“ – 1,13 miliona eura, dok je JP “Nacionalni parkovi Podgorica“ isplaćeno 0,46 miliona. Kompanijama “Project Consulting doo“ i “Doo Zaštita prostora Crne Gore“ isplaćeno je po 0,15 miliona u ovom periodu.

Najveći pojedinačni troškovi odnose se na konto “Transferi JP”. Za sedam mjeseci, sa tog konta isplaćeno je  1,36 miliona eura, od čega je 0,75 miliona potrošeno za vrijeme predizborne kampanje. Od kraja juna do kraja avgusta naviše novca je isplaćeno kompaniji “Doo Skijališta Crne Gore”, 0,54 miliona eura. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Sa konta “konsultantske usluge” u intervalu od sedam mjeseci potrošeno je 0,72 miliona eura, od čega 0,41 milion u predizbornom periodu, što je približno jednaka potrošnja kao I u prošloj godini. Najveća kompanija zadužena za ove usluge bila je “Project Consulting doo“, kojoj je isplaćeno, 0,15 miliona za sedam mjeseci, odnosno 40 hiljada u toku predizborne kampanje. Kompaniji “Doo IQ Consulting“ je takodje isplaćeno 40 hiljada u ovom periodu, dok je “Geo Max  doo Podgorica“ dobila skoro 70 hiljada eura.

Od februara do avgusta, za zarade je potrošeno 0,66 miliona eura, dok su subvencije za pružanje usluga iznosile 0,30 miliona eura. Nije bilo povećanja potrošnje sa ovih konta, u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 1,8 miliona eura. Najviše novca je izdvojeno sa budžetskog programa “ Turistička djelatnost“ i to 0,72 miliona eura.

Potrošnja programa “Turistička djelatnost“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 8 miliona eura  ili skoro 40% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo je potrošilo oko 1,5 miliona eura ili 45% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Polovina tog iznosa, potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Najveći troškovi odnose se na konto “Transferi JP”. Za sedam mjeseci, sa tog konta isplaćeno je  1,13 miliona eura, od čega je 0,54 miliona potrošeno za vrijeme predizborne kampanje. Taj novac je isplaćen  kompaniji “Doo Skijališta Crne Gore”.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “Životna sredina i komunalni razvoj“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,44 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo 1,3 miliona eura ili 60% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Trećina tog iznosa, potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Najviše novca potrošeno je sa konta “ Subvencije za pružanje usluga“ – 0,3 miliona,“konsultantske usluge“ – 0,26 miliona. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu isti period prošle godine.

Sa konta “transferi JP“ potrošeno je 0,23 miliona eura, od čega 0,21 milion za vrijeme predizborne kampanje. U neizbornoj godini nije bilo potrošnje u tom periodu. Kompaniji “Doo Zaštita prostora Crne Gore“ isplaćeno je 0,15 miliona eura.

Potrošnja programa “Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,37 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta za ovaj program.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,77 miliona eura ili preko 40% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Polovina tog iznosa, potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Za sedam mjeseci, nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,37 miliona eura. Najveća potrošnja odnosi se na “konsultantske usluge“ – 0,24 miliona eura, što je veliko povećanje u odnosu na prošlu godinu kad je u tom intervalu potrošeno oko 40 hiljada eura.

Potrošnja programa “ Administracija“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,21 miliona eura  ili 20% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,55 miliona eura ili 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca isplaćeno je za zarade, 0,16 miliona eura, a nije bilo povećanja potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,21 milion eura, a najveći dio tog novca odnosi se na troškove za zarade i isplate ugovora o djelu. Potrošnja je bila približno jednaka prošlogodišnjoj.

Potrošnja programa “ lnspekcijski poslovi i licenciranje“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 80 hiljada eura sa ovog budžetskog programa i nije bilo uvećane potrošnje.

Za sedam mjeseci, Ministarstvo je potrošilo 0,25 miliona eura ili 25% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Najviše novca potrošeno je na zarade – 0,1 milion eura,dok je za ostale usluge isplaćeno 58 hiljada eura. Nije bilo povećanja potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 80 hiljada eura, a najveći dio potrošenog novca odnosi se na zarade. Potrošnja je bila približno jednaka prošlogodišnjoj.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).