Ministarstvo rada i socijalnog staranja – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je potrošilo oko oko 59,9 miliona eura ili oko 60% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 18,3 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Ministarstvo je…

–  Potrošilo oko 16 miliona eura ili skoro 20% planiranog budžeta planiranog za program “Socijalna, boračka i invalidska zaštita“ . Do najvećeg povećanja, od 1,7 miliona eura, došlo je na kontu “Jednokratne socijalne pomoći“.

–  Za program “Centri za socijalni rad“, potrošilo 1,74 miliona eura ili skoro 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu isti period prošle godine.

–  Za “Administraciju“ Ministarstvo je potrošilo 0,63 miliona eura. Najveća potrošnja odnosi se na “sredstva transporta“ – 0,28 miliona eura. Prethodne godine, sa istog konta od kraja juna do kraja avgusta, nije bilo potrošnje.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 18,3 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja za ovu godinu bio je 102 miliona eura, oko 4,5 miliona veći nego prethodne. Rebalansom, budžet za ovu godinu je dodatno povećan za oko milion eura na 103 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo je potrošilo oko 59,9 miliona eura ili oko 60% planiranog budžeta. U tom periodu ukupne potrošnja u odnosu na prošlu godinu, bila je uvećana za 4 miliona. Najviše novca je isplaćeno sa konta “tuđa njega i pomoć“ – 16,34 miliona, “porodiljska odsustva“ – 9,51 milion, “materijalno obezbjeđenje porodice“ – 7,86 miliona i “ostala prava iz oblasti socijalne zaštite“ – 4,86 miliona eura. S obzirom da je došlo do uvećanja budžeta, bilo je i povećane potrošnje sa ovih konta.

Veliko povećanje potrošnje desilo se na kontu “Jednokratne socijalne pomoći“. Za sedam mjeseci u ovoj godini potrošeno je 2,6 miliona eura, što je 1,9 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Od kraja juna do kraja avgusta, sa ovog kontra potrošeno je 1,82 miliona eura, dok je u istom intervalu prethodne godine isplaćeno svega 100 hiljada eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 18,3 miliona eura.  Najviše novca je izdvojeno sa budžetskog programa “ Socijalna, boračka i invalidska zaštita“ i to 15,9  miliona eura. Sa konta “tuđa njega i pomoć“ potrošeno je 4,73 miliona ili 0,4 miliona više nego prošle godine. Povećanje od 0,3 miliona eura desilo se i na kontu “porodiljska odsustva“, sa kojeg je u ovoj godini potrošeno 3,22 miliona eura.

Potrošnja programa “ Socijalna, boračka i invalidska zaštita“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo oko 16 miliona eura  ili skoro 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program. Do najvećeg povećanja došlo je na kontu “Jednokratne socijalne pomoći“.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo oko 51,7 miliona eura ili oko 55% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. U istom periodu prethodne godine, potrošeno je oko 3 miliona manje

Najveći troškovi odnose se na konta “tuđa njega i pomoć“ – 16,34 miliona, “porodiljska odsustva“ – 9,51 milion, “materijalno obezbjeđenje porodice“ – 7,86 miliona i “ostala prava iz oblasti socijalne zaštite“ – 4,86 miliona eura. S obzirom da je došlo do uvećanja budžeta, bilo je i povećane potrošnje sa ovih konta.

Skoro trećinu ukupnog iznosa, Ministarstvo je potrošilo za vrijeme predizborne kampanje. Isplaćeno je skoro 16 miliona eura, što je povećanje od 1,8 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine.

Do najvećeg povećanja došlo je na kontu “Jednokratne socijalne pomoći“. Za sedam mjeseci u ovoj godini potrošeno je 2,6 miliona eura, što je 1,9 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Za vrijeme predizborne kampanje, sa ovog kontra potrošeno je 1,82 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine isplaćeno svega 100 hiljada eura. U pitanju je transakcija koja se desila 10. avgusta, i radi se o najvećoj uplati ove godine.

Potrošnja programa “Centri za socijalni rad“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 1,74 miliona eura  ili skoro 20% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo 5,3 miliona eura ili preko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Trećina tog iznosa, potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Najviše novca potrošeno je za zarade – 2,8 miliona, I doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje- 1,1 milion eura. Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za zdravstveno i poreze na zarade – po 0,4 miliona eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, isplaćeno je skoro 1,7 miliona eura, o čega milion za zarade. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu isti period prošle godine.

Potrošnja programa “Administracija“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,63 miliona eura. Najveća potrošnja odnosi se na “sredstva transporta“ – 0,28 miliona eura. Prethodne godine, sa istog konta od kraja juna do kraja avgusta, nije bilo potrošnje.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 2,85 miliona eura ili skoro 90% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Za sedam mjeseci, potrošeno je milion više nego u istom periodu prethodne godine. 

Najviše novca potrošeno je sa konta “sredstva transporta“ – milion eura, što je ogromno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kad je sa tog konta za sedam mjeseci potrošeno svega 25 hiljada eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,63 miliona eura, ili 0,23 miliona više nego prošle godine. Najveća potrošnja odnosi se na “sredstva transporta“ – 0,28 miliona eura. Prethodne godine, sa istog konta od kraja juna do kraja avgusta, nije bilo potrošnje. Najveći dobavljač u ovom periodu bila je kompanija “LD Gradnja“, kojoj je isplaćeno 0,26 miliona eura.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).