Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – analiza troškova

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 4,6 miliona eura  ili trećinu ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu. Preko 90% novca potrošeno je u predizbornom periodu

U toku izborne kampanje…

–  Ministarstvo je potrošilo 14,62 miliona eura ili 50% planiranog budžeta planiranog za program “Pomorstvo i civilno vazduhoplovstvo“, a potrošeno je 10 miliona eura više nego prethodne godine.           

–  Ministarstvo je potrošilo 0,5 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta planiranog za “Administraciju“, a potrošnja je bila blago uvećana.          

Nije bilo uvećane potrošnje sa ostalih budžetskih programa.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 4,6 miliona eura  ili trećinu ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2020. godinu bio je 33,19  miliona eura, 18 miliona eura veći nego prethodne godine. Rebalansom taj budžet je smanjen na 32,9 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo potrošilo 16,7 miliona eura, ili 5,5 miliona eura više nego prethodne godine.

Najviše sredstava, za tih sedam mjeseci, potrošeno je sa konta “ Ostali transferi institucijama“ – 14,3 miliona eura.

Oko 15 miliona eura ili preko 90% novca potrošeno je u predizbornom periodu. Potrošnja je bila tri puta veća nego u istom periodu prethodne godine.

Najveci dobavljač bio je  “Montenegro airlines“ kome je isplaćeno 10,37 miliona eura. Kompanija “AD Crnogorska plovidba Kotor“  dobila je 2,41 milion, dok je kompaniji “Barska Plovidba AD“ isplaćeno 1,5 miliona eura. 

Potrošnja programa “ Pomorstvo i civilno vazduhoplovstvo”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 14,62 miliona eura  ili 50% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo 14,9 miliona eura ili oko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Skoro sav novac isplaćen je za vrijeme predizborne kampanje, kad je potrošeno 10 miliona eura više nego prethodne godine. 

Od kraja juna do kraja avgusta najviše novca potrošeno je sa konta “ Ostali transferi institucijama“ – 14,3 miliona eura. Kompaniji “Montenegro airlines“ isplaćeno je 10,37 miliona eura. Kompanija “AD Crnogorska plovidba Kotor“  dobila je 2,41 milion, dok je kompaniji “Barska Plovidba AD“ isplaćeno 1,5 miliona eura.

Potrošnja programa “Administracija”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,5 miliona eura  ili oko 40% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo oko 1,08 miliona eura ili oko 90% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Sa konta “otplata po osnovu sudskih rješenja“ isplaćeno je 0,30 miliona eura. Za “transfere nevladinim organizacijama“ isplaćeno je 0,27 miliona eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,5 miliona eura, većinom za transfere nevladinim organizacijama – 0,27 miliona eura.  Za sedam mjeseci, kao i tokom predizborne kampanje, ukupna potrošnja je bila blago uvećana u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “Državni putevi”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,18 miliona eura  ili 15% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,66 miliona eura ili oko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. U ovom periodu potrošeno je oko 0,23 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. Najviše novca isplaćeno je sa konta “Tekuće održavanje javne infrastrukture“  – 0,37 miliona eura, što je oko 0,15 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,18 miliona eura. Nije bilo uvećane potrošnje u ovom periodu.

Potrošnja programa “Drumski saobraćaj”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 40 hiljada eura ili 80% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 50 hiljada eura ili cijeli planirani godišnji budžet ovog programa.

Za sedam mjeseci, ukupna potrošnja je bila blago uvećana u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je oko 40 hiljada eura.

Potrošnja programa “Željeznički saobraćaj”

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 45 eura sa ovog budžetskog programa.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).