Ministarstvo finansija – analiza troškova

Za sedam mjeseci, u periodu februar-avgust, Ministarstvo finansija je potrošilo 583 miliona odnosno 86% planiranog ukupnog budžeta za 2020.godinu.

U predizbornom periodu, potrošeno je 63 miliona ili 9% budžeta.

U toku izborne kampanje…

–  za otplate kredita po osnovu refinansiranja potrošeno je skoro 27 miliona

–  za otplate kredita po osnovu emitovanja hartija od vrijednosti potrošeno je 11,2 miliona

–  za konsultantske usluge je potrošeno skoro dva puta više sredstava u odnosu na uporedni period

–  za otpremnine tehnoloških viškova potrošeno je 38 puta više nego u istom periodu prethodne godine

–  za ostale transfere pojedincima potrošeno je 80% više sredstava u odnosu na uporedni period

–  za ugovore o djelu, program Administracija je potrošio 22% više sredstava u odnosu na isti period prethodne godine.

Ministarstvo finansija – Ukupna potrošnja

Zbog nemogućnosti da u analizi troškova precizno odvojimo potrošnju tekućeg i kapitalnog budžeta Ministarstva finansija (Program:Upravljanje budžetom), budžete ćemo posmatrati zbirno i u nastavku analizirati potrošnju u odnosu na jedinstveni budžet.

Prilikom analize troškova, nailazili smo na transakcije koje su označene kao tajne. Ukupno ih je bilo 18, od kojih je 7 realizovano u predizbornom periodu. U tabelama će ukupna potrošnja bez tajnih transakcija biti označena sa zvjezdicom. (*)

Potrošnja Ministarstva u predizbornom periodu je manja u odnosu na isti period prethodne godine.

Predviđeni budžet Ministarstva finansija za 2020.godinu, poslije rebalansa iznosi 682 miliona odnosno uvećan je u odnosu na prošlogodišnji budžet za 20%[1]Prvobitni ukupni budžet prije rebalansa je bio 701,569,989.22

Za sedam mjeseci, potrošnja je povećana za 17% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u predizbornom periodu ona smanjena 27% i iznosi 63 miliona.

Ukoliko posmatramo period od sedam mjeseci, posebno se ističu povećana izdvajanja po osnovu otplate kredita domaćim i inostranim finansijskim institucijama, dok se u predizbornom periodu najznačajnija povećanja potrošnje odnose na otplate kredita po osnovu refinansiranja, odnosno emitovanja hartija od vrijednosti.

Program: Upravljanje budžetom

U toku predizbornog perioda, ovaj program je trošio manje u odnosu na isti period prethodne godine, ali je u periodu februar-avgust  primijećeno značajno povećanje potrošnje u određenim kategorijama.

Ukupni budžet za ovaj program (tekući i kapitalni), poslije rebalansa iznosi 672 miliona, odnosno za 23% je veći od budžeta iz prethodne godine[2]Prvobitni ukupni budžet prije rebalansa je bio 676,052,013.06.

Za sedam mjeseci, potrošeno je 576 miliona, odnosno 87% ukupnog budžeta ili za preko 80 miliona više u odnosu na uporedni period.

Za otplate kredita inostranim finansijskim institucijama, u ovom periodu je potrošeno 388 miliona odnosno sto miliona više nego u uporednom periodu, dok je za otplate kredita domaćim finansijskim institucijama potrošeno 40 miliona ili  više nego duplo upoređujući sa istim periodom prethodne godine.

Za bankarske usluge/provizije je za sedam mjeseci potrošeno 13 miliona, odnosno pet puta više nego u istom periodu prošle godine.

I za otplate po osnovu sudskih rješenja bilježimo uvećana izdvajanja. U ovom periodu, za ovu namjenu potrošeno je 733 hiljada, odnosno 257 hiljada više nego u prethodnoj godini.

Porast potrošnje uočavamo i kod kamata nefinansijskim institucijama. U pomenutom periodu je za ovu svrhu izdvojeno  50 hiljada, odnosno duplo više nego u uporednom.

U toku predizbornog perioda, zabilježena je za 28% manja potrošnja ovog programa u odnosu na isti period prethodne godine. Potrošeno je 61,1 miliona.

Najveće izdvajanje odnosi se na otplatu kredita-refinansiranje. U toku predizborne kampanje, na račun za likvidnost Ministarstva finansija je uplaćeno 26,7 miliona[3]15.07, 18.08 i 26.08.2020 – na račun za likvidnost Min.finansija – 26,700,000.00. U uporednom periodu, nije bilo sličnih transfera.

Na isti račun, na ime otplate kredita po osnovu emitovanja hartija od vrijednosti, izvršen je transfer 11,2 miliona[4]25.08.2020 – Račun za likvidnost Ministarstva finansija – 11,200,000.00 U prethodnoj godini nije bilo izdvajanja ove vrste.

Za konsultantske usluge, potrošeno je 226 hiljada ili skoro dva puta više nego u istom periodu prošle godine[5]U 2020.godini potrošeno je 226,211.16, u 2019.godini 118,899.12.

Za otpremnine za tehnološke viškove, u predizbornom periodu je potrošeno 93 hiljade, odnosno 38 puta više nego u istom periodu prethodne godine[6]U 2020.godini potrošeno je 93,226.61, u 2019.godini 2,462.80.

U toku izborne kampanje, povećana su i izdvajanja za ostale transfere pojedincima za 80% u odnosu na uporedni period. Za ovu namjenu, potrošeno je skoro 10 hiljada[7]U 2020.godini potrošeno je 9,610.00, u 2019.godini 5,330.00.

Tajnih transakcija ima ukupno 12, od čega su iz predizbornog perioda 7.

Program: Politika, propisi i žalbe

Potrošnja ovog programa u predizbornom periodu je manja u odnosu na uporedni.

Planirani budžet za ovaj program, za 2020.godinu, poslije rebalansa iznosi 1,6 miliona[8]Prvobitni budžet prije rebalansa je bio 2,664,489.38.

U oba posmatrana perioda, potrošnja je umanjena u odnosu na prethodnu godinu. U toku predizborne kampanje, ona je manja za više od 70 hiljada.

Za sedam mjeseci uočena su povećana izdvajanja za ugovore o djelu. U 2020.godini je za ovaj trošak isplaćeno 26 hiljada, odnosno 52% više u odnosu na isti period prethodne godine[9]Za sedam mjeseci, u 2020.godini je isplaćeno 26,399.67, u 2019.godini 17,347.85.

U toku izborne kampanje, za konsultantske usluge potrošeno je 3 hiljade, odnosno dva puta više nego u uporednom periodu[10]U 2020.godini, isplaćeno je 3,009.32, u 2019.godini 1,504.57.

Tajnih transakcija ima 5 i sve su iz perioda prije 20.juna.

Program: Administracija

U toku predizbornog perioda, ovaj program je trošio manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Planirani budžet za Administraciju, poslije rebalansa iznosi 910 hiljada, odnosno za 12% je manji od budžeta iz prethodne godine[11]Prvobitni budžet prije rebalansa je bio 925,403.45.

Potrošnja je umanjena u odnosu na prethodnu godinu, u oba posmatrana perioda. U toku predizbornog perioda potrošeno je 12% budžeta, ili 109 hiljada.

Za izdatke po osnovu ugovora o djelu, u mjesecima uoči izbora potrošeno je 8 hiljada odnosno za oko 1,5 hiljadu više nego u istom periodu prethodne godine[12]U 2020.godini potrošeno je 8,122.25, u 2019.godini 6,637.95.

Postoji jedna tajna transakcija, iz marta 2020.godine.

Program: Komisije

U toku predizbornog perioda, ovaj program je trošio manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Planirani budžet za 2020.godinu, poslije rebalansa je 167 hiljada. Potrošnja ovog programa, manja je u odnosu na prethodnu godinu u oba posmatrana perioda.

U toku predizbornog perioda, potrošnja je smanjena za 26% u odnosu na uporedni period i iznosi 35 hiljada.

Nije bilo povećanja troškova po kategorijama u toku predizborne kampanje.

Program: Uređenje sistema javnih nabavki

U toku predizbornog perioda, ovaj program je potrošio manje nego u istom periodu prethodne godine.

Budžet za 2020.godinu poslije rebalansa iznosi 322 hiljade, odnosno manji je od budžeta iz prethodne godine za 10%.

Potrošnja za sedam mjeseci je nešto veća u odnosu na isti period prošle godine, dok je potrošnja u predizbornom periodu manja u odnosu na uporedni i iznosi 47 hiljada.

Za kompjutersku opremu, u toku izborne kampanje, firmi Tenegro Group DOO je isplaćeno skoro pet hiljada[13]06.07.2020 – Tenegro  Group DOO – 4,961.00. U prethodnoj godini nije bilo troškova ove vrste.

Program: Kontrola proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda

Potrošnja ovog programa u toku predizborne kampanje je manja nego u istom periodu prošle godine.

Budžet za 2020.godinu, poslije rebalansa iznosi 71 hiljadu, odnosno manji je od prošlogodišnjeg budžeta za 13%[14]Prvobitni budžet prije rebalansa je bio 75,977.04.

U oba posmatrana perioda, uočena je manja potrošnja u odnosu na prethodnu godinu.

U predizbornom periodu, potrošeno je skoro 8 hiljada odnosno 37% manje u odnosu na potrošnju u uporednom periodu.

Nije bilo povećanja troškova po kategorijama u toku predizborne kampanje.

Program: Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći

U toku predizbornog perioda ovaj program je imao veću potrošnju nego u istom periodu prethodne godine.

Budžet za 2020.godinu, poslije značajnog smanjenja rebalansom iznosi 6,3 miliona i za više od 8 miliona je manji u odnosu na budžet iz prethodne godine[15]Prvobitni budžet prije rebalansa je bio 21,303,931.02.

Za sedam mjeseci, u periodu februar-avgust, potrošeno je 99% ukupnog budžeta.

U toku predizbornog perioda potrošeno je 1,5 miliona, odnosno 48% više u odnosu na uporedni period.

Za ostale transfere institucijama, u predizbornom periodu, iz IPA izvora potrošeno je 572 hiljade. Slična izdvajanja nisu zabilježena u istom periodu prethodne godine. Najviše sredstava preusmjereno je Glavnom gradu Podgorica (219 hiljada), opštini Andrijevica (196 hiljada), Asocijaciji za Dem.Prosp.Zid (95 hiljada)…

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

 

References[+]