Ministarstvo vanjskih poslova – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo vanjskih poslova je potrošilo skoro 10 miliona ili 55% planiranog budžeta.

U predizbornom periodu, Ministarstvo je potrošilo 2,7 miliona što predstavlja 15% ukupnog planiranog budžeta za 2020. godinu.

U toku izborne kampanje…

–  za ugovore o djelu, program „Administracija“ je potrošio 3 hiljade više nego u prethodnoj godini

–  za ostale naknade, ovaj program je potrošio 40 puta više sredstava u odnosu na uporedni period.

–  za održavanje opreme, programa „DKP“potrošeno je preko 14 hiljada

Ministarstvo vanjskih poslova – Ukupna potrošnja

U predizbornom periodu, potrošnja Ministarstva je manja skoro milion u odnosu na isti period prethodne godine.

Budžet za 2020. godinu je rebalansom smanjen na 18 miliona i manji je od budžeta iz prethodne godine za 370 hiljada[1]Prvobitni budžet Ministarstva, prije rebalansa je bio 19,446,410.2.

Za prvih sedam mjeseci izborne godine, potrošnja je manja 13% u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu 20.jun-30.avgust, potrošnja je takodje manja, u odnosu na uporedni period, za 27%.

Potrošnja programa „Administracija“

U toku predizbornog perioda, troškovi ovog programa su bili manji nego u istom periodu prošle godine.

Budžet za ovaj program je poslije rebalansa umanjen za skoro 700 hiljada, i odgovara prošlogodišnjem budžetu[2]Prvobitni budžet programa „Administracija“ prije rebalansa je bio 4,602,514.55.

Potrošnja za sedam mjeseci izborne godine je umanjena za 27%, u odnosu na isti period prethodne godine, dok je potrošnja u predizbornom periodu niža skoro 100 hiljada ili 19% u odnosu na uporedni.

U predizbornom periodu, na ime izdataka za ugovore o djelu, izdvojeno je 23% više sredstava, u odnosu na isti period prošle godine[3]U 2019. godini, isplaćeno je 13,160.48, u 2020.godini 16,222.59.

Za izradu softvera, u prvih sedam mjeseci je potrošeno 3 puta više sredstava nego za cijelu 2019. godinu, dok se u predizbornom periodu izdvaja uplata od 6,2 hiljade, firmi Čikom DOO[4]U 2019. godini, potrošeno je 6,993.80, za prvih sedam mjeseci 2020. godine ukupno 21,211.30.

Iako izdvajanja za „Ostale naknade“ odgovaraju ukupnoj potrošnji u odnosu na prethodnu godinu, u periodu 20.jun-30.avgust izborne godine, ukupno je za ovu kategoriju isplaćeno 6,1 hiljada, što je 40 puta više u odnosu na uporedni period.

Potrošnja programa „Diplomatsko konzularna predstavništva“

Potrošnja ovog programa u predizbornom periodu je umanjena za 28% u odnosu na isti period prošle godine.

Predviđeni budžet, poslije rebalansa je 14,1 milion i manji je za skoro 350 hiljada u odnosu na prethodnu godinu[5]Prvobitni budžet programa DKP, prije rebalansa je bio 14,843,895.65.

Potrošnja programa za sedam mjeseci je umanjena za 9%, dok je potrošnja u predizbornom periodu manja 28%, odnosno 867 hiljada, u odnosu na isti period prethodne godine.

Posebno se ističe, da je u avgustu 2020. godine, za trošak osiguranja lica izdvojeno oko 11 hiljada, dok u 2019.godini nije zabilježena takva potrošnja.

Za tekuće održavanje opreme, u predizbornom periodu, potrošeno je oko 14 hiljada, što je 2,4 puta više nego što je za ovu vrstu troška izdvojeno u cijeloj 2019. godini.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]