Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je potrošilo 0,43 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje Ministarstvo je…

–  Potrošilo je oko 170 hiljada eura ili oko 8% planiranog budžeta za ovu godinu. Za sedam mjeseci, kao i za vrijeme predizborne kampanje nije bilo uvećane potrošnje ni na jednom budžetskom programu.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 170 hiljada eura ili oko 8% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva za ljudska i manjinska prava za ovu godinu bio je 2,42 miliona eura, oko 0,3 miliona manji nego prethodne. Rebalansom, budžet za ovu godinu je smanjen na 2,27 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo oko 0,4 miliona eura ili nešto manje od 20% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu. Najviše novca je isplaćeno je za zarade – 0,14 miliona eura. Ostali veći troškovi odnose se na “Transfere političkim partijama, strankama i udruženjima“ – 125 hiljada eura i “izrada projekata“ – 48 hiljada eura.

Kako za sedam mjeseci, tako i za vrijeme predizborne kampanje nije bilo uvećane potrošnje.

Potrošnja programa “ Administracija“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 8 miliona eura  ili skoro 40% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo oko 0,24 miliona eura ili 15% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.  Najveći troškovi odnose se na zarade – 0,14 miliona eura. Za vrijeme predizborne kampanje potrošeno je oko 100 hiljada eura, a nije bilo uvećane potrošnje u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “Vjerske zajednice“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 60 hiljada eura  ili 25% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo 0,12 miliona eura ili 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Polovina tog iznosa potrošena je za vrijeme predizborne kampanje.

Najviše novca potrošeno je sa konta “Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima“ – 125 hiljada eura“, od čega je pola potrošeno za vrijeme predizborne kampanje.  Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period prošle godine.

Potrošnja programa “Ostvarivanje ljudskih prava“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 4 hiljade eura sa ovog budžetskog programa.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 8 hiljada eura sa ovog budžetskog programa.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “Unapređenje položaja RE populacije“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo oko hiljadu eura sa ovog budžetskog programa.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “ Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo oko 2 hiljade eura sa ovog budžetskog programa.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “ Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova“

U toku izborne kampanje Ministarstvo nije bilo potrošnje sa ovog budžetskog programa.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).