Sudstvo – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Sudstvo  je potrošilo 17,12 miliona eura ili skoro 60% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 6,29 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Sudstvo je:

–  Potrošilo oko 6,29 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

–  Za program “Sudstvo“ potrošilo 100 hiljada eura više nego prethodne godine. Najveće povećanje odnosi se na konto “advokatske usluge“.

–  Za program “Administracija“ potrošilo 3,36 miliona eura  ili 0,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 6,29 miliona eura ili oko 20% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Sudstva za ovu godinu bio je 29,92 miliona eura,približno jednak prošlogodišnjem. Rebalansom, budžet za ovu godinu je smanjen za oko 0,7 miliona eura na 29,27 miliona.

Za sedam mjeseci ove godine, Sudstvo je potrošilo oko 17,12 miliona eura ili skoro 60% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

U tom periodu najviše novca isplaćeno je za zarade – 7,46 miliona, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje – 2,3 miliona, otplate po osnovu sudskih rešenja – 1,68 miliona, doprinose za zdravstveno osiguranje – 1,21 milion i poreze na zarade – 1 milion eura. Nije bilo povećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu na isti period prošle godine.

Ostali veći troškovi odnose se na konta “advokatske usluge“ – 0,46 miliona, “izdaci po osnovu sudskih postupaka“- 0,4 miliona, “rashodi za poštanske usluge“ –  0,29 miliona, “ otplata po osnovu neosnovanog lišenja slobode“ – 0,23 miliona eura.

Sa ovih konta kako tokom cijele godine, tako i za vrijeme predizborne kompanje, nije bilo intenzivirane potrošnje.

Prethodne godine, sastavni dio budžeta bili su i programi “Administracija-prekršaji“ i “Prekršajni postupak“, dok ih u ovoj godini nije bilo u planiranom budžetu.

Potrošnja programa “Sudstvo“

U toku izborne kampanje Sudstvo je potrošilo 2,73 miliona eura  ili skoro 25% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Sudstvo je potrošilo oko 7,7 miliona eura ili 65% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. 35%  tog iznosa, potrošeno je za vrijeme predizborne kampanje.

U tom intervalu najviše novca isplaćeno je za zarade – 2,91 miliona i otplate po osnovu sudskih rešenja – 1,68 miliona eura. Za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćeno je 0,89 miliona, doprinose za zdravstveno osiguranje – 0,47 miliona i poreze na zarade – 0,39 miliona eura. Tokom godine, potrošnja sa ovih konta bila je ujednačena. Nije bilo povećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Od kraja juna do kraja avgusta, Sudstvo je za ovaj program potrošilo 100 hiljada eura više nego prethodne godine. Najveće povećanje odnosi se na konto “advokatske usluge“, sa kog je za vrijeme predizborne kampanje potrošeno 165 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine potrošeno duplo manje.

Potrošnja programa “Administracija“

U toku izborne kampanje Sudstvo je potrošilo 3,36 miliona eura  ili 0,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

Za sedam mjeseci ove godine, Sudstvo je sa ovog budžetskog programa potrošilo 8,83 miliona eura ili preko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Takođe, potrošeno je 1,3 miliona više nego u istom intervalu prethodne godine.

Od februara do avgusta najviše novca isplaćeno je za zarade –  4,45 miliona, od čega 1,87 miliona eura za vrijeme predizborne kampanje (oko 0,3 miliona više nego u istom periodu prošle godine).

Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje.

Potrošnja programa “Sudski savjet“

U toku izborne kampanje Sudstvo je potrošilo 0,19 miliona eura  ili 13% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Sudstvo je potrošilo 0,55 miliona eura ili skoro 40% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “ Zarade za redovan rad“ – skoro 0,2 miliona.

Od februara do avgusta, a ni za vrijeme predizborne kompanje, nije bilo intenzivirane potrošnje.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).