Nacionalna turistička organizacija – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, NTO je potrošila 1,33 miliona eura ili oko 60% planiranog budžeta

U toku izborne kampanje potrošeno je preko 0,74 miliona eura ili 0,33 miliona više nego prethodne godine.

Ukupna potrošnja Nacionalne turističke organizacije Crne Gore – “Promocija i uticaj na turisticki proizvod“

U toku izborne kampanje NTO je potrošila 0,74 miliona eura, ili 34% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za ovu godinu bio je 2,26 miliona eura. Taj budžet je rebalansom smanjen oko 80 hiljada eura. 

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, NTO je potrošila preko 1,33 miliona eura ili oko 60% planiranog budžeta. U tom periodu je potrošeno 0,15 miliona eura više nego u istom intervalu prošle godine.

Najviše novca potrošeno je sa konta “ Medijske usluge i promotivne aktivnosti“, 0,89 miliona eura. U istom periodu prethodne godine potrošeno je 0,21 milion eura manje. Više od polovine novca potrošeno je za vrijeme preizborne kampanje. U tom periodu NTO je potrošila 0,56 miliona eura za ove troškove, od čega 0,41 milion u avgustu. Od kraja juna do kraja avgusta u prošloj godini, potrošeno je 0,2 miliona eura manje.

Za “usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja“ od februara do avgusta potrošeno je oko 0,15 miliona eura, što je približno jednaka potrošnja u istom periodu prethodne godine.  U predizbornom periodu NTO je isplatila 92 hiljade eura, što je za 40 hiljada više nego u istom periodu u neizbornoj godini.  

Za sedam mjeseci, NTO je za zarade isplatila  0,11 miliona eura. Nije bilo povećanja u odnosu na prošlu godinu. Mjesečni troškovi su približno jednaki u ovoj i prethodnoj godini.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).