Poreska uprava – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Poreska uprava je potrošila preko 5,34 miliona eura ili 65% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je preko 2 miliona ili 0,2 miliona više nego prošle godine.

Ukupna potrošnja – Poreska uprava “Naplata poreza“

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 9,1 miliona eura ili 27% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Poreske uprave za ovu godinu bio je 9,1 milion eura, oko 0,4 miliona veći nego prethodne. Rebalansom je smanjen za 8% na 8,3 miliona eura.  

Za sedam mjeseci ove godine, Uprava je potrošila oko 5,3 miliona eura ili oko 63% planiranog budžeta. U tom periodu je potrošeno oko 0,3 miliona eura više nego u istom intervalu prošle godine.

Najviše novca potrošeno je za zarade – 2,25 miliona eura. Potrošnja sa ovog konta je bila ujednačena tokom cijele godine, i nije bilo povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Sa konta “konsultanstke usluge“ od februara do avgusta ove godine, potrošeno je 0,92 miliona eura, što je ogromno povećanje u odnosu na prošlu godinu, kad je za 12 mjeseci potrošeno 0,24 miliona eura.

Za vrijeme predizborne kampanje sa ovog konta isplaćeno je 0,5 miliona eura (nemamo informaciju kome), dok je u istom periodu prošle godine potrošeno svega 33 hiljade eura.

Za ugovore o djelu, u toku sedam mjeseci, isplaćeno je 0,2 miliona eura. U istom periodu prethodne godine, troškovi su bili oko tri puta manji. Od kraja juna do kraja avgusta, sa ovog konta potrošeno je 55 hiljada eura, dok su u tom periodu u neizbornoj godini, troškovi iznosili 20 hiljada eura.

Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za penzijsko I Invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje I poreze na zarade. Nije bilo uvećane potrošnje u predizbornom periodu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).