Tag: Upravni sud

Partije da objavljuju finansijsku dokumentaciju

Partije da objavljuju finansijsku dokumentaciju

Pozivamo sve parlamentarne partije da, ne čekajući okončanje sudskog postupka, omoguće javnosti uvid u njihovu finansijsku dokumentaciju. Takođe, apelujemo na Upravni sud da ne podlegne političkom pritisku već da poštujući zakon poništi odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kojom su partije oslobođene obaveze objavljivanja tih dokumenata. Na Upravnom sudu je, još jednom, da spriječi brutalnu zloputrebu…

Radonjić u potpunosti obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Radonjić u potpunosti obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić u potpunosti je obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja prilikom odlučivanja po prijavama MANS-a, jer je na osnovu tih prijava donio potpuno nezakonita akta kojima se omogućava institucijama da kriju podatke o predizbornoj potrošnji budžeta. Ovakvo nezakonito odlučivanje direktora Agencije ne čudi, imajući u vidu da se radi o kadru…

MUP zabranio MANS-u pristup Ugovoru o nabavci AFIS sistema

MUP zabranio MANS-u pristup Ugovoru o nabavci AFIS sistema

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo je zabranilo MANS-u pristup Ugovoru o nabavci AFIS sistema, iako je Upravni sud prije toga donio odluku u našu korist i stavio van snage prethodno rješenje MUP-a kojim nam je takođe, na isti način, bio zabranjen pristup traženom ugovoru. U novom rješenju MUP-a, koje ponovo potpisuje načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup…