Uprava policije – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava policije je potrošila 32,6 miliona eura, tj. 44% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje Uprava policije je potrošila 12 miliona eura ili 16% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

U toku izborne kampanje…

–  Uprava je za program “Uprava policije“ potrošila 11,6 miliona eura ili 16% ukupnog budžeta planiranog za ovaj program.

–  Policijska akademija je potrošila 219 hiljada eura, dok u istom periodu prošle godine nije bilo troškova.

–  Uprava policije je za program “Administracija“ potrošila oko 250 hiljada eura ili 11% planiranog budžeta.

–  Za “Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma” Uprava policije je  potrošila oko 37 hiljada eura.

Ukupna potrošnja Uprave policije

U toku izborne kampanje Uprava policije je potrošila 12 miliona eura ili 16% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Uprave za 2020. godinu bio je 73 miliona eura, za oko 650 hiljada veći nego 2019. godine. Rebalansom, taj budžet je smanjen za 100 hiljada.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava policije je potrošila 32,6 miliona eura ili oko 45% planiranog budžeta. Za sedam mjeseci ove godine Uprava policije je potrošila skoro 5 miliona više nego u istom periodu 2019.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 12 miliona eura, a u istom periodu prošle godine 6,2 miliona manje.

Za “ostale usluge“ u periodu od februara do avgusta potrošeno je 540 hiljada eura. Od toga, u predizbornom periodu potrošeno je 230 hiljada eura što je oko 190 hiljada više nego u istom periodu prošle godine.

Za “otpremnine”  Uprava policije je isplatila 96 hiljada eura za sedam mjeseci ove godine. Samo u avgustu  isplaćeno je 79 hiljada eura. U prošloj godini, za otpremnine isplaćeno je 6 hiljada za cijelu godinu.

Za “službena putovanja u zemlji“ za sedam mjeseci potrošeno je oko 230 hiljada eura, dok je samo u julu i avgustu potrošeno 162 hiljade eura. U istom periodu prethodne godine potrošeno je svega 20 hiljada eura.

Na račun “jednokratne socijalne pomoći“ u predizbornom periodu isplaćeno je 38 hiljada, tj. 13 hiljada više nego prošle godine.

Za ”izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu” u periodu od februara do avgusta isplaćeno je 197 hiljada. U predizbornom periodu od kraja juna do kraja avgusta potrošeno je 65 hiljada, što je 18 hiljada više nego prošle godine.

Policijska akademija

Potrošnja programa ”Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika”

U toku izborne kampanje Policijska akademija je potrošila 219 hiljada eura, dok u istom periodu prošle godine nije bilo troškova.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Policijska akademija je za program ”Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika”  potrošila 570 hiljada eura ili oko 50% planiranog budžeta. Za sedam mjeseci ove godine Uprava policije je potrošila skoro 200 hiljada više nego u istom periodu 2019.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, Policijska akademija je potrošila 219 hiljada eura, dok u istom periodu prošle godine nije bilo troškova. Najviše novca isplaćeno je za “zarade za redovan rad“.

Potrošnja programa “Uprava policije“

U toku izborne kampanje Uprava policije je potrošila 11,6 miliona eura ili 16% ukupnog budžeta planiranog za ovaj program.

Budžet za 2020. godinu je veći za 3 miliona eura, u odnosu na prethodnu godinu.  U periodu od februara do avgusta ove godine, Uprava policije  je imala najveće povećanje na programu “Uprava policije”. Uprava je u ovom periodu potrošila 31,5 miliona eura, tj. 45% planiranog budžeta za ovu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje Uprava policije potrošila je 11,6 miliona eura, tj. 6,3 miliona više nego u istom periodu prošle godine.

U ovom periodu za “ostale usluge“ potrošeno je 230 hiljada eura, što je za oko 190 hiljada više nego prošle godine.

Od kraja juna do kraja avgusta Uprava policije je isplatila 73 hiljade eura za otpreminine. Ukupan trošak otpreminina u okviru ovog programa, prošle godine iznosio je 5 hiljada.

Za “službena putovanja u zemlji“ u julu i avgustu potrošeno je 160 hiljada eura. U istom periodu prethodne godine potrošeno je svega 20 hiljada eura.

Potrošnja programa “Administracija“

U toku predizborne kampanje, Uprava policije je za ovaj program potrošila oko 250 hiljada eura ili 11% planiranog budžeta.

Planirani budžet za ovu godinu smanjen je za 48% u odnosu na prethodnu, ali je potrošnja u periodu od februara do avgusta bila skoro duplo veća nego prošle godine. U ovom periodu Ministarstvo odbrane je potrošilo 940 hiljada eura, tj. 45% planiranog budžeta.

Potrošnja za vrijeme predizborne kampanje nije bila uvećana u odnosu na isti period prošle godine.

Od ukupne potrošnje ove godine, 25% je potrošeno od kraja juna do kraja avgusta, tj. 250 hiljada eura.

Potrošnja programa “Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma”

U toku predizborne kampanje, Uprava policije je za ovaj program potrošila oko 37 hiljada eura.

U periodu od februara do avgusta Uprava policije je potrošila oko 120 hiljada eura.

Nije bilo uvećane potrošnje za ovaj program, u predizbornom periodu.

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).