Uprava za izvršenje krivičnih sankcija – analiza troškova

U toku predizbornog perioda, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je imala manje troškova nego u istom periodu prethodne godine.

Planirani budžet, za 2020.godinu, za Upravu, odnosno njen program “lzvršenje krivičnih sankcija” iznosi 10,4 miliona i za oko 280 hiljada je veći u odnosu na budžet iz prethodne godine.

Za sedam mjeseci, potrošeno je 58% budžeta, dok je u predizbornom periodu potrošeno 1,6 miliona, ili 16% budžeta. Potrošnja u predizbornom periodu, manja je od potrošnje iz uporednog perioda za nešto više od 300 hiljada.

Uočeno je, da je u mjesecima predizborne kampanje, za materijal za proizvodnju i usluge potrošeno 28 hiljada, odnosno 100 puta više nego u uporednom periodu. Većina pomenutih sredstava, oko 25 hiljada, isplaćena je kompaniji AGRO MONT D.O.O.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).