Uprava za nekretnine – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava za nekretnine je potrošila preko 2,3 miliona eura ili preko 50% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 0,84 miliona eura ili skoro 20% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Ukupna potrošnja – “Državni premjer i katastar nepokretnosti“

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 0,84 miliona eura ili skoro 20% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Ukupna potrošnja – “Državni premjer i katastar nepokretnosti“

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 0,84 miliona eura ili skoro 20% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Uprave za ovu godinu bio je 5,17 miliona eura, oko  0,3 miliona manji nego prethodne godine. Rebalansom je dodatno smanjen za 13%, na 4,5 miliona eura.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava je potrošila oko 2,3 miliona eura ili preko 50% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane potrošnje u odnosu na isti interval prošle godine.

Najviše novca isplaćeno je za zarade, oko milion eura. Za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćeno je oko 0,3 miliona eura. Potrošnja sa ovih konta bila je ujednačena tokom cijele godine.

Ostali veći troškovi odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji su za sedam mjeseci iznosili oko 0,28 miliona eura. Za obaveze ovih ugovora isplaćen je 0,1 milion eura.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznosili su 0,16 miliona eura.

Kako po kontima, tako I ukupno, nije bilo intenzivirane potrošnje u toku predizbornog perioda.

Najveći dobavljači bile su banke, preko kojih su vršene isplate zarada I doprinosa.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).