Rezerve – analiza troškova

U toku predizbornog perioda, iz budžetskih rezervi je potrošeno 46 miliona odnosno 34% predviđenog budžeta. U odnosu na isti period prethodne godine, potrošnja je povećana skoro 12 puta.

Prilikom analize uočeno je da postoji ukuno 5 transakcija označenih kao tajne, od kojih su 3 iz predizbornog perioda.

Predviđeni budžet rezervi, za 2020.godinu, poslije rebalansa iznosi 133,6 miliona i veći je od budžeta iz prethodne godine za više od 108 miliona[1]Prvobitno planirani budžet za rezerve, prije rebalansa, iznosio je 88,500.00.

Za sedam mjeseci izborne godine, potrošeno je 80 miliona ili 60% planiranog budžeta i preko 70 miliona više u odnosu na isti period prethodne godine.

U predizbornom periodu, potrošeno je 46 miliona odnosno skoro 12 puta više nego u uporednom periodu.

Primijećeno  je da je u 2020.godini, odlukom Vlade preusmjereno za Ministarstvo zdravlja 1,6 miliona i svih pet uplata su bile u predizbornom periodu. U 2019 godini nije bilo uplata za ovo Ministarstvo.

Za Ministarstvo finansija je u periodu 20.jun-30.avgust, odlukom Vlade izdvojeno skoro 2,5 miliona  što je 285 puta više nego za cijelu 2019. godinu. Najviše sredstava je osim za poreze i doprinose, uplaćeno  za Depozit za eksproprijaciju, preko 500 hiljada i Advokatsko ortačkom društvu Ćupić 294 hiljade.

Za Ministarstvo poljoprivrede je tokom predizbornog perioda izdvojeno 2,5 puta više sredstava nego u uporednom periodu prethodne godine[2]U 2020 god. – 632,939.89, u 2019 god. – 246,344.96.

Odlukom Vlade, za Ministarstvo saobraćaja izdvojeno je u predizbornom periodu, nešto više od 25 miliona, i sva sredstva su opredjeljena za Montenegro Airlines.

Takodje, Vlada je za svoje potrebe u 2020.godini iz Rezervi preusmjerila skoro  4,6 miliona, od čega je samo kompaniji KIPS DOO u julu uplaćeno 99% izdvojenih sredstava[3]10.07.2020 isplaćeno KIPS DOO 4,535,595.20.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]