Uprava za kadrove – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020.godine, Uprava za kadrove je potrošila 1,1 milion ili 69% planiranog budžeta.

U predizbornom periodu, Uprava je potrošila 323 hiljade, što predstavlja 20% ukupnog planiranog budžeta za 2020. godinu.

U toku izborne kampanje, primijećena je povećana potrošnja

–  za održavanje softvera

–  za otplate po osnovu sudskih rješenja

–  za poštanske usluge

–  za tekuće održavanje opreme.

Uprava za kadrove – Ukupna potrošnja

U predizbornom periodu, Uprava za kadrove je trošila manje u odnosu na isti period prošle godine.

Planirani budžet za 2020 godinu, poslije smanjenja rebalansom iznosi 1,6 miliona i veći je od budžeta iz prethodne godine 4%[1]Prvobitni budžet, prije rebalansa je bio 1,668,304.27.

Za sedam mjeseci, potrošnja je uvećana za 2%, u odnosu na isti period prošle godine, dok je potrošnja u predizbornom periodu umanjena za oko 105 hiljada ili 24%.

Potrošnja programa „Administracija“

U toku predizborne kampanje, potrošeno je 18% planiranog budžeta za ovaj program.

Planirani budžet za 2020. godinu je 276 hiljada, odnosno za 75 hiljada je veći u odnosu na budžet iz prethodne godine.

Za sedam mjeseci, potrošeno je 141 hiljada, 7% više u odnosu na isti period prošle godine.

U predizbornom periodu potrošeno je 51 hiljada, za oko 3% manje u odnosu na uporedni period.

Za održavanje softvera, u toku predizborne kampanje je potrošeno 6 hiljada, odnosno 35% više nego u istom periodu prethodne godine. Najviše sredstava, uplaćeno je firmi Smart Tech Podgorica[2]20.07.2020 – 2,662.00, Smart Tech Podgorica.

Primijećeno je da su u predizbornom periodu povećani izdaci za otplate po osnovu sudskih rješenja. U odnosu na uporedni period, uplaćeno je 31% više na ime ovog troška, odnosno 5,6 hiljada.

Za poštanske usluge, u istom periodu, izdvojeno je nešto više od 5 hiljada, što je 82 puta više u odnosu na trošak iz cijele 2019. godine.

Za tekuće održavanje opreme, izdvojeno je u u toku predizborne kampanje 4 hiljade, odnosno 20 puta više nego u cijeloj prethodnoj godini. Najviše sredstava, skoro 2 hiljade, uplaćeno je firmi Vasilika DOO[3]28.07.2020 – 1,920.00, Vasilika DOO.

Potrošnja programa „Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova“

U toku predizborne kampanje, potrošnja ovog programa je umanjena za više od sto hiljada.

Predviđeni budžet za 2020.godinu je 1,3 miliona, i manji je od budžeta iz prethodne godine za 16 hiljada[4]Prvobitni budžet, prije rebalansa je bio 1,391,275.35.

Potrošnja za sedam mjeseci odgovara potrošnji iz uporednog perioda, dok je potrošnja u predizbornom periodu manja 28%.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]