Sekretarijat za zakonodavstvo – analiza troškova

U toku predizbornog perioda, Sekretarijat za zakonodavstvo je trošio manje u odnosu na isti period prošle godine.

Planirani budžet za 2020.godinu za Sekretarijat, odnosno njegov jedini program “Unapredenje pravnog sistema”.  poslije rebalansa iznosi 388 hiljada i na nivou je budžeta iz prethodne godine[1]Prvobitni budžet, prije rebalansa je bio 400,605.00.

Za sedam mjeseci, potrošeno je 194 hiljade, odnosno polovina budžeta ili za 7 hiljada više u odnosu na isti period prošle godine.

U predizbornom periodu, potrošeno je 55 hiljada, odnosno skoro 13 hiljada manje u odnosu na uporedni period.

Za otpremnine je u toku izborne kampanje isplaćeno 2,5 hiljada[2]23.06.2020 – 1,260.00, 19.08.2020 – 1,260.00. Slična izdvajanja nisu zabilježena u 2019.godini.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]